Senkit sem hagyunk az út szélén

Senkit nem hagyunk az útszélén, mondta Orbán Viktor. Valóban így van. Berugdossák az út melletti bozótosba.
Nagykanizsán van pár személy, illetve család, akivel rendszeresen tartjuk a kapcsolatot. Időnként némi pénzzel, (nem kölcsönnel) ismerősöktől gyűjtött ruhákkal, játékokkal segítjük őket. Leginkább azonban a hivatalos ügyek elintézésében, kérelmek megírásával, vagy beadványok elkészítésével segítünk. Így óhatatlan, hogy ezen családok ismerősei is gyakran kérnek segítséget. Így volt az alábbi esetben is.
József (nem az igazi neve) azzal keresett meg, hogy segítsünk neki, mivel nem kap semmiféle támogatást, ellátást.
A papírjait elolvasva kiderült, hogy 2012. augusztus 1 és augusztus 28 között dolgozott az egyik önkormányzati cégnél, mint közmunkás. Mivel a munkát elvégezték, ezért elküldték őket. Józsi, ezzel 28 nap munkaviszonyt tudott igazolni. Jelentkezett más munkára is, de egészségügyi alkalmatlanság miatt nem foglalkoztatták. (Pszichiátriai beteg. Másodlagos Parkinsonismusra döntően a meglassultság jellemző, a remegés csak ritkán jelenik meg.) Állítása szerint megkereste a Vöröskereszt helyi szervezetét is, de elutasították, pedig a Vöröskereszt a szerződése alapján foglalkoztathatta volna.
Hogy miért lényeges ez a 28 nap? Nos, a jogszabály szerint nem részesülhet aktívkorúak ellátásában. Ugyanis a jogszabály így rendelkezik:
„MEG KELL SZÜNTETNI AZ ELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁGÁT ANNAK A SZEMÉLYNEK ( a fentiekben az a)-g) és i) pontban felsoroltakon kívül) a) aki az állami foglalkoztatási szervvel való együttműködés keretében számára felajánlott, megfelelő munkalehetőséget ( a közfoglalkoztatási jogviszony keretében megfelelő munkalehetőség meghatározását lásd a Megjegyzés részben) vagy a közfoglalkoztatásra irányuló jogviszonyát jogellenesen megszünteti, továbbá, akinek a közfoglalkoztatásra irányuló jogviszonyát a munkáltató rendkívüli felmondással szüntette meg; b) akit az állami foglalkoztatási szerv – neki felróható okból – törölt az álláskeresők nyilvántartásából; c) aki az állami foglalkoztatási szervnél az aktív korúak ellátásának megállapításáról szóló határozatban foglalt határidőig nem kérelmezi az álláskeresőként történő nyilvántartásba vételét; d) aki a települési önkormányzat rendeletében előírt feltételeket a jegyző felszólítása ellenére sem teljesíti; e) aki a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságának éves felülvizsgálata során, a felülvizsgálat időpontját megelőző egy évben a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságának fennállása alatt legalább 30 nap időtartamban nem teljesítette a jogosultsági feltételeknél előírt – munkavállalásra vonatkozó – kötelezettségét.”
A szabály, az szabály. Nincs kivétel. (legalábbis ezen a szinten)
Hogy az ember miből él? Kit érdekel? Vajon azok, akik illetékesek ebben az ügyben, csak az ügyfelet látják, vagy az EMBERT?
Végül találtunk megoldást. Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény szerint bejelentem a vállalkozásunkba pár napra, így meg lesz a 30 nap munkaviszony. Azt azért nehezen értem meg, hogy ilyen esetben az önkormányzat miért nem tud hasonlóképpen eljárni.
Mert ugye senkit sem hagyunk az út szélén.

Senkit sem hagyunk az út szélén

 

 

 

Kanizsa Média Group Kft


Róla szabodenesnk