Cseresnyés Péter egy kötetlen beszélgetés során a helyben élő, szép kort megélt emberek mindennapjaira, illetve jövőjére vonatkozó tényeket s terveket vázolta, rávilágítva arra, hogy a város- és környezetének rohamléptékű fejlődése-fejlesztése az idősek érdekében (is) történik. Akik megérdemlik, hogy nyugodt életük legyen.

A Magyar Közlöny 2015. január 14. (szerda) számában jelent meg az Emmi miniszterének rendeletmódosítása a házi segítség nyújtás új feltételeiről.
Ez a rendeletmódosítás drasztikusan megemelte a rászorultsági küszöböt, hiszen azt most duplájára emelte.
Az önkormányzatok kötelezendően ellátandó feladati körébe (1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról) tartozik a házi segítségnyújtás, amelyet szerződéses alapon átruházhat egyéb szervezeteknek. Így a vöröskereszt, vagy más nonprofit, vagy forprofit szervezetek részére. E feladat ellátására az önkormányzat normatívát kap az államtól, amelyet szükség szerint kiegészít.
Azzal, hogy a minisztérium újraszabályozta a hozzáférést, sok rászoruló idős embertől veszik el a lehetőséget, hogy igénybe vegyék a szolgáltatást. Azaz továbbra is igénybe vehetik, de önköltséges alapon, azaz fizetniük kell a szolgáltatásért.
A minisztérium magyarázata szerint erre azért volt szükség, hogy az erőforrásokat csak a valóban rászorultak támogatására kelljen felhasználni. Ez még elfogadható lenne és van benne racionalitás.
Ugyanakkor felvet egy másik kérdést is. Az ellátást biztosító, illetve végző intézmények eddig miért csak azokat vették fel, akik igazából nem rászorultak? A válasz egyszerű. Kényelmesebb és kevesebb macerával jár egy olyan idős embert segíteni, akit nem kell pelenkázni, ágyban mosdatni. Ez viszont az intézmény vezetőjének a felelőssége, aki hallgatólagosan tudomásul veszi ezt.
Személyes tapasztalat mondatja velem, hogy a gondozók egy része a könnyebb megoldást választja. Számtalan alkalommal jeleztük, hogy vannak olyan idős emberek, akik igénybe vennék a szolgáltatást. Amikor azonban megtudták, hogy ágyban fekvő személyről van szó, már visszautasították a felkérést.
Ezzel együtt úgy gondolom, hogy a fürdővízzel együtt kiöntötték a gyereket is. Ugyanis minden eset egyedi elbírálást kíván. Lehet, hogy valaki az új mérőszámok alapján nem jogosult az ellátásra, de a lakóhelye messze esik a bolttól, az orvosi rendelőtől, így az ügyek intézése, bevásárlás nehezen megoldható.
A szubszidiaritás elve alapján először a család, vagy a közeli hozzátartozók feladata gondoskodni a magukat nem, vagy csak nehezen ellátókról, de tudomásul kell venni, hogy a mai, posztparentális időszakban ez egyre nehezebben megoldható feladat. Az életkor kitolódásával egyre több lesz az idős hozzátartozó, míg a család többi tagja dolgozik, így az ellátást napközben nem tudják megoldani. Most, hogy a szolgáltatás hozzáférését szigorították, nem marad más hátra, mint önerőből megoldani ezt a problémát, ami viszont erősen megterheli anyagilag a családokat.
Kíváncsi vagyok, vajon Csresnyés Péter képviselő úr hogyan fogja ezt elmagyarázni az időseknek, hiszen ő, az idős emberek ellátását, életszínvonaluk megtartását, életük jobbá tételét hangsúlyozza minden esetben az Idősek napja alkalmából?

A jogszabályban megfogalmazott feladatok:
A házi segítségnyújtás gondozási tevékenységei és résztevékenységei
1. Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása körében:
1.1. információnyújtás, tanácsadás
1.2. mentális támogatás
1.3. családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás segítése
1.4. az egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős tevékenységben való közreműködés
1.5. ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében
1.6. segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában
2. A személyi higiénia megtartásában való közreműködés körében:
2.1. mosdatás
2.2. fürdetés
2.3. öltöztetés
2.4. ágyazás, ágyhúzás
2.5. inkontinens beteg ellátása
2.6. haj, arcszőrzet ápolás
2.7. száj, fog és protézis ápolás
2.8. körömápolás, bőrápolás
3. A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés körében:
3.1. takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben (hálószobában, fürdőszobában, konyhában és
illemhelyiségben)
3.2. mosás
3.3. vasalás
4. A háztartási tevékenységben való közreműködés körében:
4.1. bevásárlás (személyes szükséglet mértékében)
4.2. segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében
4.3. mosogatás
4.4. ruhajavítás
4.5. közkútról, fúrtkútról vízhordás
4.6. befűtés, tüzelő behordása kályhához
4.7. télen hó eltakarítás és síkosság-mentesítés a lakás bejárata előtt
5. A fizikai támogatás körében:
5.1. etetés, itatás
5.2. mozgatás ágyban
5.3. felfekvéskezelése
5.4. sebellátás
5.5. gyógyszer kiváltása, adagolása, szedésének ellenőrzése
5.6. vérnyomás és vércukor mérése
5.7. hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül
5.8. kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés, használat betanítása,
karbantartásában való segítségnyújtás
6. A háziorvos írásos rendelésén alapuló terápiakövetése
7. Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése

A fenti felsoroásból kitűnik: feladat van bőven, csak a hozzáférést (ingyenes) teszik nehezebbé.

Idősgondozás

Minden vélemény számít!